<<

19/21: 543_015

<

>

543_015.jpg

Caption

Carlos 'Patato' Valdez, 1974